Một món quà nhỏ đầu xuân cho gia đình tôi. Chúc mừng xuân Nhâm Dần!
[A little new year's gift for my family. Happy year of the Tiger 2022!]

You may also like

Back to Top